Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail

RODO

W związku z obowiązkiem informacyjnym, wynikającym z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Radojewska, ul. Naramowicka 222, 61-611 Poznań, reprezentująca „Przedszkole Smykoludki” s.c..
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail przedszkole@smykoludki.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://smykoludki.pl/index.php/pl/contact, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://smykoludki.pl/index.php/pl/contact lub do momentu wycofania zgody.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 - niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) – w wyniku przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
DSC_0217
DSC_0211
DSC_0227
DSC_0216
DSC_0231
DSC_0207
DSC_0223
DSC_0239
DSC_0230
DSC_0232
DSC_0235
DSC_0237
Nasi partnerzy
Fenom Pływalnia Atlantis Malta Ski Stoważyszenie Benek Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe Azs Poznań Tu Naramowice ASGO TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top