loading...
Tulinki 2,5 latki
Puchaczki 3 latki
Sprytnisie 4 latki
Bystrzyki 5 latki
Sensorysie 5 latki
Orliki 6 latki

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA TULINKÓW 2,5

7.00-8.50 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć; czynności porządkowe zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne
8.50-9.00Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
9.00-9.20Śniadanie
9.20-9.30Zabiegi higieniczne po posiłku
9.30-11.50Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
Język angielski,
Zabawy w ogrodzie, spacery
Zajęcia przyrodnicze, obserwacje, eksperymenty, odkrywanie
Zajęcia dodatkowe (rytmika, koncerty, spektakle teatralne, spotkania ze zwierzętami, ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne itp.)
11.50-12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne
12.00-12.30 Obiad
12.30-12.50 Zabiegi higieniczne po posiłku
Przygotowanie do relaksu
Zabawy relaksacyjne
13.00-14.00 Czas relaksu na leżakach: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia
14.00-14.20 Przygotowanie do podwieczorku
14.20-14.40 Podwieczorek
14.40-15.00 Zabiegi higieniczne po posiłku
15.00-17.15 Zabawy ruchowe, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, inspirowane zajęciami przedpołudniowymi, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PUCHACZKÓW 3-latki

7.00-8.50 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć; czynności porządkowe zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne
8.50-9.00Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
9.00-9.20Śniadanie
9.20-9.30Zabiegi higieniczne po posiłku
9.30-11.50Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
Język angielski,
Zabawy w ogrodzie, spacery
Zajęcia przyrodnicze, obserwacje, eksperymenty, odkrywanie
Zajęcia dodatkowe (rytmika, koncerty, spektakle teatralne, spotkania ze zwierzętami, ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne itp.)
11.50-12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne
12.00-12.30 Obiad
12.30-12.50 Zabiegi higieniczne po posiłku
Przygotowanie do relaksu
Zabawy relaksacyjne
13.00-14.00 Czas relaksu na leżakach: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia
14.00-14.20 Przygotowanie do podwieczorku
14.20-14.40 Podwieczorek
14.40-15.00 Zabiegi higieniczne po posiłku
15.00-17.15 Zabawy ruchowe, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, inspirowane zajęciami przedpołudniowymi, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SPRYTNISI 4-latki

7.00-8.30 Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć; czynności porządkowe, czynności opiekuńcze zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne
8.30-8.40Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
8.40-9.00Śniadanie
9.00-9.10Zabiegi higieniczne po posiłku
9.15-12.15Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Język angielski
Zajęcia przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, prace ogrodnicze i gospodarcze
Zajęcia dodatkowe(rytmika, szachy, zajęcia plastyczne, kodowanie na dywanie, logopedia, warsztaty edukacyjne, koncerty, zajęcia taneczne, spotkania ze zwierzętami, ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne itp.)
Zabawy w ogródku przedszkolnym, spacery, wycieczki
12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu
12.30-13.00Obiad
13.00-13.15Zabiegi higieniczne po posiłku
13.15-13.30 Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia
13.30-14.30Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w sali lub na świeżym powietrzu, spacery, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, zabawy ruchowe
14.40-15.00 Podwieczorek
15.00-16.00Zajęcia i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym
powietrzu, przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty)
16.00-17.15Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe ( tenis ziemny, pływanie), zabawy i gry stolikowe, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci do domów

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SPRYTNISI 5-latki

7.00 – 8.10Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć; czynności porządkowe, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne
8.10-8.20Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
8.20-8.40Śniadanie
8.40-9.00Zabiegi higieniczne po posiłku, przygotowanie do zajęć
9.00-11.20Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Język angielski
Zajęcia przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-tecznicznych, prace ogrodnicze i gospodarcze
Zajęcia dodatkowe (rytmika, szachy, zajęcia plastyczne, logopedia, zajęcia taneczne, robotyka, warsztaty, koncert, spektakle, spotkania ze zwierzętami, ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne itp.) br> Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery
11.20-11.30 Przygotowanie do obiadu
11.30-12.00 Obiad
12.00-12.15 Zabiegi higieniczne po posiłku
12.15-12.30Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia
12.30-13.50 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wspierające rozwój dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacji, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową
13.50-14.20Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek
14.20-15.15 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego-cz.2,
zajęcia ruchowe w ogródku przedszkolnym,
przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty tenisowe)
15.15-17.15Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe (tenis ziemny, pływanie), zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna, prace porządkowe, rozmowy indywidualne rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA SENSORYSI - GRUPA TERAPEUTYCZNA 4 i 5-latki

7.00 – 8.10Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć; czynności porządkowe, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne
8.10-8.20Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
8.20-8.40Śniadanie
8.40-9.00Zabiegi higieniczne po posiłku, przygotowanie do zajęć
9.00-11.20Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Język angielski
Zajęcia przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-tecznicznych, prace ogrodnicze i gospodarcze
Zajęcia dodatkowe (rytmika, szachy, zajęcia plastyczne, logopedia, zajęcia taneczne, robotyka, warsztaty, koncert, spektakle, spotkania ze zwierzętami, ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne itp.) br> Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery
11.20-11.30 Przygotowanie do obiadu
11.30-12.00 Obiad
12.00-12.15 Zabiegi higieniczne po posiłku
12.15-12.30Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia
12.30-13.50 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wspierające rozwój dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacji, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową
13.50-14.20Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek
14.20-15.15 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego-cz.2,
zajęcia ruchowe w ogródku przedszkolnym,
przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty tenisowe)
15.15-17.15Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe (tenis ziemny, pływanie), zabawy i gry stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna, prace porządkowe, rozmowy indywidualne rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ORLIKÓW 6-latki

7.00 – 7.50Zabawy poranne
 • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
 • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
 • przygotowanie materiałów do zajęć; czynności porządkowe, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne, śpiewanie angielskich i polskich piosenek;
7.50-8.00Przygotowanie do śniadania, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych, pełnienie dyżurów
8.00-8.20Śniadanie
8.20-8.30Zabiegi higieniczne po posiłku
8.30-12.15Język angielski
Zajęcia przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych, prace ogrodnicze i gospodarcze
Zajęcia dodatkowe(rytmika, szachy, zajęcia plastyczne, taneczne, logopedia, robotyka, warsztaty, koncert, spektakle, spotkania ze zwierzętami, ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne)
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym spacery
12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu
12.30-13.00 Obiad
13.00-13.15 Zabiegi higieniczne po posiłku
13.15-13.30Kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia
13.30-14.30 Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego- cz.2, zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkonym,
14.30-15.00Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek
15.00-16.00 Ćwiczenia rozwijające potencjał dzieci, uwzględniające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacji, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, przygotowanie do zajęć dodatkowych (wyjazd na basen, korty)
16.00-17.15Zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, praca indywidualna, zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe sportowe ( tenis ziemny, pływanie), zabawy i gry edukacyjne i planszowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna, prace porządkowe, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

Nasi partnerzy
Fenom Pływalnia Atlantis Malta Ski Stoważyszenie Benek Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe Azs Poznań Tu Naramowice ASGO TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top