RAMOWY ROZKŁAD DNIA PUCHACZKÓW 3-latki

7.00-8.50 Zabawy poranne
  • zabawy dowolne, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy wg zainteresowań,
  • praca stymulacyjno-kompensacyjna indywidualna bądź w małych grupach;
  • przygotowanie materiałów do zajęć; czynności porządkowe zabawy ruchowe z elementami gimnastyki, ćwiczenia poranne
8.50-9.00Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
9.00-9.20Śniadanie
9.20-9.30Zabiegi higieniczne po posiłku
9.30-11.50Zajęcia programowe z wychowania przedszkolnego
Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
Język angielski,
Zabawy w ogrodzie, spacery
Zajęcia przyrodnicze, obserwacje, eksperymenty, odkrywanie
Zajęcia dodatkowe (rytmika, koncerty, spektakle teatralne, spotkania ze zwierzętami, ciekawymi ludźmi, zajęcia kulinarne itp.)
11.50-12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne
12.00-12.30 Obiad
12.30-12.50 Zabiegi higieniczne po posiłku
Przygotowanie do relaksu
Zabawy relaksacyjne
13.00-14.00 Czas relaksu na leżakach: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia
14.00-14.20 Przygotowanie do podwieczorku
14.20-14.40 Podwieczorek
14.40-15.00 Zabiegi higieniczne po posiłku
15.00-17.15 Zabawy ruchowe, podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, inspirowane zajęciami przedpołudniowymi, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci do domów.

Uwaga
Podany ramowy rozkład dnia może w ciągu roku przedszkolnego ulegać modyfikacjom.

Nasi partnerzy
Fenom Pływalnia Atlantis Malta Ski Stoważyszenie Benek Biblioteka Raczyńskich Muzeum Narodowe Azs Poznań Tu Naramowice ASGO TulipBox

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top